פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

נוטל את גופך בידיי


אני נוטל את גופך בידיי

ללמדני את ידעת

ידע כדי שאוכל לבצע

את כל מגון התנועות

שהגברבר המצוי

מעולם לא ידע

והתמצאתי בתוך גופך

בכל נקודה התעמקתי יותר ויותר

אצבעותי טיילו בין כל חסימה

אעוררו את התשוקה

ניגודים שיצרו תוצר

מילותי פרצו כל חומה בתודעה

לחישות של תאווה

מבטי המיס את הקרח שנצבר

ורעידות רגלייך דיברו בשבילך

וכל כלך התרוקנת

גופך ונשמתך כאחד

והחיבוק אחרי

לנשום אותי לתוכך ולמלא חדש

כל הלילה התרוקנת והתמלאת מחדש
טואול - אתרים באינטרנט