פורטל מקיף לעולם הבדס"מ

האתר מכיל תכנים מיניים וגסים ומיועד לגלישה אך ורק מגיל 18 בלבד ומעלהבדס"מ ושירה

בדס"מ ורגש
כל הזכויות שמורות


חיפוש :

חסרת תקנה


קשורה למיטה
חסרת תקנה
מרוסנת מבחירה
רעבה ולא כנועה


עמוק עמוק בתוך המחשבה
כבר פתחתי את המכנס

מחשבה סוטה מן הישר
כי במציאות 
הנני עדיין לבוש
טיזר להבא

הריר נוזל
והאזיק אוזק
התשוקה לסקס
חום גופך משתולל
וגופי שם ואת כאן

רטיבות כנהר
טריגר מתמשך
מפה עד ערוותך
דמעות מאמץ להתשחרר
רגעיםחו של שפחה
עמוק במחשבה

דיאלוג בין הרעב
הרצון להיות
לבין התהיות של הכמיהה לכניעה
בסוף התחבקנו והלכנו לדרכנו
לא היה כלום ושום דבר
חוץ מכל מה שרצית
או שלא ידעת..
אבל בהחלט מיצית


 

טואול - אתרים באינטרנט